ช่วงบ่ายวันนี้ (15 ต.ค.65) ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เดินทางเยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจบุคลากร ของ รพ.สต. อ.ปักธงชัย จำนวน 4 แห่ง จากทั้งหมด 18 แห่ง ในพื้นที่ปักธงชัย ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ.นครราชสีมา
📍จุดที่ 1 รพ.สต.สุขัง ต.ตะคุ โดยมี นายปรีดา แขมเกษม ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงาน
📍จุดที่2 รพ.สต.งิ้ว ต.งิ้ว โดยมี นางยุพิน พิมจังหรีด ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงาน
📍จุดที่3 รพ.สต.นางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ โดยมี นางสาวเสริมศรี หมั่นตะคุ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงาน
📍จุดที่4 รพ.สต.พระเพลิง ต.นกออก โดยมี นางสุธาสินี ทองสำโรง ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ. นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น และ อสม. ร่วมต้อนรับด้วย