12 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
รื้อและเสริมหินคลุกถนนลาดยางเส้น หน้าเทศบาลเมืองยาง
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี