อบจ.โคราช ส่งถุงยังชีพสมาพันธ์ อบจ.
ถึงมือผู้ประสบภัยชาว อ.ปักธงชัย
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ อ.ปักธงชัย เพื่อให้กำลังใจพร้อมนำถุงยังชีพ จำนวน 280 ชุดจากสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นางทรงศรี สิงหวิลัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปัก, นายสมควร ปัดตะคุ นายกเทศมนตรีตำบลตะขบ, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. ร่วมลงพื้นที่