ชาว อ.เมืองยาง ยิ้มออก “ดร.ยลดา” ลงพื้นที่
สร้างถนนโฉมใหม่ ระยะทาง 3.5 กม.
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., จ่าเอก ไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเมืองยาง, นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง, นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ ส.อบจ.เมืองยาง, นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ.ลำทะเมนชัย, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างประจำโซน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ร่วมประชาสัมพันธ์และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา – ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนน อบจ.นม.17210) บ.ขุนละคร – บ้านหนองออ ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 19,983,000 บาท เชื่อม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ชุมพวง และ อ.เมืองยาง เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชน
โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ อ.เมืองยาง ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชาชน ชาว อ.เมืองยาง อ.ลำทะเมนชัย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ในเวลาต่อมา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประชาสัมพันธ์ถนนฯ นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะ ได้เดินทางเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงน้ำใจ อบจ. จำนวน 366 ชุด ให้แก่ประชาชนชาว อ.เมืองยาง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ ต.โนนอุดม และ ต.หนองโน ซึ่งบางจุดพบว่ายังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและถนนที่ใช้สัญจรอีกด้วย