กฐินพระราชทาน อบจ.นครราชสีมา
วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 10.09 น. ที่พระอุโบสถ วัดบึง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 และพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดบึง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผช.ผบ.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นม., พ.อ.บัญชา เพ็งเหล็ง เสนาธิการ มทบ.21, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด อบจ., พ่อค้า คหบดี องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับ “ผ้ากฐินพระราชทาน” ประจำปี 2565 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ตามที่ อบจ.นครราชสีมา ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา ซึ่งพิธีในครั้งนี้ นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. ประกาศเพื่อพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาทั่วกัน โดยมีการถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล จำนวน 2,507,851.41 บาท