กำลังใจถึงชาวบ้าน เขตพื้นที่ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ช่วงเช้าวันนี้ (21ต.ค.65) #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมมอบถุงน้ำใจให้พี่น้องประชาชน จำนวน 211 ถุง โดยมี นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 6, นายทศพร ลังโคกสูง นายก ทต.โคกสูง,น.ส.ภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง ปลัด ทต.โคกสูง, นายนิรุตต์ ลังโคกสูง กำนัน ต.โคกสูง พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องอสม. ร่วมลงพื้นที่