ดร.ยลดา ส่งมอบกำลังใจ
รพ.สต.โฉมใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแดง ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ.นครราชสีมา ที่ ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ
โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. พร้อมด้วยนางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ, นางอารดา ผาดกลาง รองนายก อบต.โป่งแดง, นายเสมอ ชุมโคกกรวด รองนายก อบต.โป่งแดง, น.ส.สมจริง ถึกสูงเนิน