พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบึง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 17.09 น. ที่ พระอุโบสถ วัดบึง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมคณะ ส.อบจ. นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ตลอดจนบุคลากรในสังกัด อบจ. ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ตามที่ อบจ.นครราชสีมา ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ ณ วัดบึง ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
โดยมี #นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ #พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ นายสมเกียรติ วิริยะกูลนันท์ รอง ผวจ.นม. และนายสรายุทธ อุดมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ร่วมพิธี