ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
รพ.สต.ถ่ายโอนภารกิจ
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมายังอบจ.นครราชสีมา โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. และนางจรัมพร มลโมลี ผอ.รพ.สต.ไชยมงคล ที่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง
🙏กราบขอบพระคุณ พระอธิการทุเรียน จันทปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ที่มอบเตียงผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล