วันที่ 20 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการรื้อ-ซ่อมถนนลาดยางหินคลุก สาย ลำซอ (สาย อบจ.นม.14305) จากแยกปั๊มบางจาก ถึงบ้านหัวนา อำเภอปักธงชัย รวม 4 จุด
ระยะทางรวม 1,000 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณบุญฤทธิ์