25 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน อบจ.นม.17302 บ.หนองจิก – บ.ชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์