25 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติในเขตพื้นที่ของ อบต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังถายในหมู่บ้านห้วยทราย ม. 9 ระยะทาง 3300 เมตร และเกรดบดอัดถนนลูกรังในหมู่บ้านดอนสันติ ระยะทาง 1000 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์