1 พฤศจิกายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังในหมู่บ้านซับสะเดา ม.11 รวมระยะทาง 3600 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์