1 พฤศจิกายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซม ถนน อบจ.นม.01203 สาย บ.หนองตาคง-บ.หนองม่วง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณประมวล