3 พ.ย. 65 เวลา 11.00 น.
นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง/ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง นำคณะกรรมการตรวจรับ,ภาคประชาชน,ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอและผู้นำท้องถิ่น ตรวจรับงานโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต อบจ.นม.08201 บ้านแปรง-บ้านหนองกราด อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1,680 เมตร