“บ้านพักคนชราโพธิ์กลาง – วัดม่วง” ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจัดงานวันลอยกระทง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกอบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกอบจ.นม., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายกอบจ.นม., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ.นม., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ทำให้ผู้สูงอายุได้รับความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง
โดยกิจกรรมในวันนี้ มีทั้งการแสดงสืบสานวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมลอยกระทง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสนุกสนานร่วมกันในวันลอยกระทง