เมื่อคืนนี้ (7พ.ย.65) #นายกหน่อย พา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อม คณะผู้บริหาร เดินชมบรรยากาศงานเทศกาล ”ลอยกระทง คูเมืองบ้านเอ๋ง” บริเวณคูเมืองข้างลานหอนาฬิกา ศาลากลางจังหวัด ค่ะ
📣คืนนี้..ลอยกระทง !!! ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคน ออกมาเที่ยวงานลอยกระทง คูเมืองบ้านเอ็ง “อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม สร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่นเมืองโคราช” ชิมอาหารพื้นบ้านย้อนยุค และชมดนตรีกัน นะคะ