ปัญหาถนนพัง ทุกข์หนักชาวบ้าน
อบจ.โคราช ไม่รอช้า จัดให้ ร่วม 2 กม.
ด้านตัวแทนชาวบ้านขอเพิ่มอีก 150 ม.
“นายก หน่อย”สั่งช่างสำรวจ และให้ทำทันทีทำทันที
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำทีมผู้บริหาร ผอ.สน.ช่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ถนน “เส้นคลองส่งน้ำ” หลังตลาดเซฟวัน อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อให้การซ่อมสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของ อบจ. และประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย
ถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ได้รับทราบจากชาวบ้านว่าถนนชำรุดเสียหายเดือดร้อนด้านการสัญจรมาเป็นเวลาหลายสิบปี วันนี้ อบจ.ทำให้แล้วเป็นระยะทาง 1,860 เมตร ซึ่งอยู่ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01102) ทล.หมายเลข 304 – บ้านโนนไม้แดง อ.เมือง (เส้นคลองส่งน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ก่อสร้างด้วยเงินรายได้ อบจ.นครราชสีมา จำนวน 4,250,000 บาท มีการตีเส้นจราจรชัดเจนตามมาตรฐานที่ อบจ. กำหนด
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการ อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง พร้อมนายช่างประจำโซน, นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 และนางฉมามาศ อินทรักษา นายก ทต.ปรุใหญ่ ร่วมลงพื้นที่
สาเหตุที่ถนนเสียหายมาจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะสาเหตุจากน้ำหลากไหลผ่านช่วงฝนตกหนัก จะยิ่งชำรุดเสียหายตลอดสาย ซึ่งระหว่างลงพื้นที่นั้น มีชาวบ้านเข้ามาพูดคุยและร้องขอให้ นายก อบจ. ช่วยทำถนนต่อจากที่ทำเสร็จไปแล้ว เหลือระยะทางเพียง 150 เมตร โดยทาง “นายก หน่อย” ก็ได้สั่งการสำนักช่างลงมาสำรวจตรวจสอบและให้ทำทันที สร้างความพอใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก