งบ อบจ. 21.6 ล้าน ปิดตำนานถนนหมื่นหลุม
ได้ถนนโฉมใหม่ 3,675 เมตร เชื่อมเส้นหาดชมตะวัน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานพิธีพร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง และนายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง อบจ. ร่วมเปิดและส่งมอบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกไม้ตาย – หาดชมตะวัน อ.เสิงสาง จ. นครราชสีมา โดยมีนายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง, พ.ต.อ.ถึงพร ปานทอง ผกก.สภ.เสิงสาง, นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เสิงสาง ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. ให้การต้อนรับและร่วมยินดีกับประชาชนที่จะได้ใช้ถนนที่ดีได้มาตรฐานอย่างแท้จริง
“ถนนสายบ้านโคกไม้ตาย – หาดชมตะวัน นี้ถือเป็นสายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “หาดชมตะวัน” ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ของ อ.เสิงสาง ฉะนั้น เมื่อ อบจ.ได้ดำเนินการซ่อมสร้างจนแล้วเสร็จ จึงส่งมอบอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้เส้นทางนี้อย่างสะดวก ปลอดภัย เพราะที่ผ่านมาถนนสายนี้ชำรุดเสียหายตลอดระยะทางหลายกิโลเมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการสัญจรคมนาคม ยาวนานกว่า 20 ปี มาถึงวันนี้ถนนได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยงบประมาณจำนวน 21,650,000 บาท ก่อสร้างถนนสายบ้านโคกไม้ตาย – หาดชมตะวัน ระยะทาง 3,675 เมตร พร้อมใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน”
สำหรับ อ.เสิงสาง ได้รับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานใน ปี 2564 จำนวน 14 โครงการ เป็นจำนวนงบประมาณ 108,860,000 บาท, ปี 2565 จำนวน 5 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 49,808,600 บาท และในปี 2566 จัดสรรงบประมาณ อีก 1 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท