ร่วมหารือจัดแข่งขันการศึกษาระดับภาคกับโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา หารือจัดการแข่งขันด้านการศึกษาระดับภาคกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นม. โดยมีนายนิกร โสมกลาง เลขานุการ นายก อบจ.นม., นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นม, ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รอง ผอ.สพม.นม., นายวิลาศ ดวงเงิน ผอ.รร.สุรนารีวิทยา และนายสุพล จอกทอง ผอ.รร.บุญวัฒนา