เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครราชสีมา และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้
โดยมี นายศุภภิมิตร เปาริก รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทน สำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง, นายสานิตย์ ศรทวี นายอำเภอหนองบุญมาก, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการ นายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., สมาชิกสภา อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม