ติวเข้ม ผู้ควบคุมระบบ CCTV หลัง อบจ. อัดงบ 10 ลบ. นำร่อง “เซฟโซน” 10 อำเภอ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด “CCTV” ในโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อบจ.นครราชสีมา กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย “Safety Zone” ใน จ.นครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ร่วมด้วย พ.ต.อ.วีณวัฒน์ ศรีแย้ม ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นม. และ พ.ต.ท.พรเทพ ทุ้ยแป รอง ผกก.ภ.จว.นม. ร่วมเป็นเกียรติ
ในปีงบประมาณ 2564 อบจ.ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่เสี่ยง พร้อมอุปกรณ์ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา แบ่งแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ เพื่อให้มีการติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ 32 อำเภอ ระยะแรก อบจ. ตั้งงบประมาณจำนวน 9,950,000 บาท เพื่อติดตั้งกล้องและอุปกรณ์ในพื้นที่ 10 อำเภอนำร่อง ได้แก่ อ.ปากช่อง อ.ด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.เมืองนครราชสีมา อ.โนนสูง อ.คง อ.โนนแดง อ.สีดา และ อ.บัวลาย ซึ่งการติดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ 16 สถานี มีการติดตั้งกล้อง จำนวน 116 ตัว ทั้งหมด 21 จุด พร้อมทั้งทดสอบระบบการทำงานเสร็จเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานให้กับผู้ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมระบบของกล้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในการควบคุมระบบ CCTV ประจำศูนย์ควบคุมสั่งการ เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ ประจำสถานีตำรวจภูธร 16 สถานี และ จนท.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบจ. เข้ารับการอบรม
ขอขอบคุณ พ.ต.ท.ชินภานุ จิตอามาตย์ รอง ผกก.สส.สภ.โนนไทย และ นายเทิดไท แก้วพิชัย วิศวกรโครงการ จาก บ.ไท อคิเทคโปร จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทคู่สัญญา เป็นวิทยากรจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้เรียนรู้ระบบการทำงาน การทำงาน การนำภาพมาใช้งาน รวมถึงการดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ เน้นใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด