ประชุม ก.จ.จ.นม อบจ.โคราช ครั้งที่ 11/2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.นม.) ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผวจ.นม. เป็นประธาน พร้อมด้วยนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่น