รมว.พาณิชย์ เปิดงาน AgroFEX 2022 กระตุ้นเศรษฐกิจโคราช
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ โคราช ฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงาน “Agro FEX 2022” เพื่อยกระดับและนำเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมาให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน
โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นม., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก อบจ.,นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ปธ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ปธ.สภาอัตสาหกรรม จ.นครราชสีมา, นางสุรัชสานุ์ ทองมี ผอ.ฝ่ายสำนักงาน สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
🧩“Agro FEX 2022” เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคมนี้ ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช