14 ธ.ค. 65
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี