14 ธ.ค.65
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังในหมู่บ้านบุหว้า ม.8 รวมระยะทาง 4000 เมตร และช่วงบ่าย นายก อบต. และคณะผู้บริหาร ได้มาเยี่ยมชุดปฏิบัติงาน
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์