“เด็ก อบจ.” ร่วมโชว์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตฯ
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ โรงเรียนบุญวัฒนา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งกิจกรรมมีการแสดงของวงโยธวาธิต การแข่งขัน และการแสดงนิทรรศการผลงานต่างๆ ของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
โดยมี นายสวาท ฦาชา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล, นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.ด้านการศึกษา, ดร.สุพล จอกทอง ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี