16 ธ.ค.65)
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรัง ในหมู่บ้านโนนแสนสุข ม.2 รวมระยะทาง 4000 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์