19 ธ.ค.65
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการปรับเกรดบดอัด สนามฟุตบอล และปรับแต่งลู่วิ่ง ของโรงเรียนประทาย เพื่อรองรับงานกีฬาประจำปีโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์