19 ธ.ค.65
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่บ้านโคกขุนละคร ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 เส้น เส้นที่ 1 ระยะทาง 700 เมตร เส้นที่ 2 ระยะทาง 600 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณสิริพงษ์