21 ธ.ค.65
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรัง ในหมู่บ้านโนนหอม ม.7 รวมระยะทาง 3600 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์