22 ธ.ค.65
สำนักช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการมูลฝอยฯส่วนช่างสุขาภิบาล ได้ออกให้คำแนะนำการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนและประสานจุดรวบรวม แก่ อปท.ณ โซนอ.บัวใหญ่ และ อ.แก้งสนามนาง
ขอบคุณภาพจาก : คุณนัสวันท์