23 ธ.ค.65
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ทำการขุดลอกวัชพืชบ้านใหม่นานิยม อ.โชคชัย ต.ท่าจะหลุง
ขอบคุณภาพ : คุณเจษฎา