26 ธ.ค. 65
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดที่ 2 ออกปฎิบัติงานที่ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถน
1.บ้านพุปลาไหล หมู่ 4 เส้นหลังโรงเรียน ระยะทาง 500 ม.
2.เกรดไหลทางบ้านพุทธธรรมราช ระยะทาง 1500 ม.
3.บ้านหนองโดนหมู่ที่ 5 เส้นเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายถึงบ้านบุเจ็กหมู่ 9 ระยะทาง 1000 ม.
ขอบคุณภาพ : คุณภานุวัฒน์