ประชุมกรมการจังหวัดฯ
ประจำเดือนธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งมีการต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัด พร้อมรับฟังการมอบนโยบาย และติดตามผลและวางแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด 2566” และ “งดให้ งดรับ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นม. เป็นประธาน ร่วมด้วยนายชรินทร์ ทองสุข รองผวจ.นม. และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประชุม