พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566
วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 โดยมี พระพรหมวชิรนายก ที่ปรึกษา จภ.11 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดฯ, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นม., นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัด จ.นม.,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี