เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ “TNS OPEN HOUSE 2023”
วันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดบ้านเตรียมน้อมฯโคราช ประจำปี 2566 “TNS OPEN HOUSE 2023” เป็นการพบปะคณะผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนในสังกัดอื่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดให้มีเวทีการแสดงความสามารถประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน และนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 8, นายทองแม้น จรโคกกรวด นายก ทต.โคกกรวด, นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.ด้านการศึกษา, นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ร่วมด้วยตัวแทนสถานศึกษา และประธานโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่มในสังกัด อบจ.