6 ม.ค. 66
สำนักช่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3ออกปฏิบัติงานทำยางที่ บ้านตะกุดรัง ม.4 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณบุญเลิศ