9 ม.ค. 66
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดที่ 2 ออกปฏิบัติงานที่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รื้อปรับเกรดบดถนน ช่วงทางโค้งไปบ่อขยะระยะทาง 200 ม.
ขอบคุณภาพ : คุณภานุวัฒน์