10 ม.ค. 66
สำนักช่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3ออกปฏิบัติงานทำยางที่ บ้านเพนาว์-โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณบุญเลิศ