12 ม.ค. 66
สำนักช่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร รถแม็คโฮและรถ6ดั้มเทท้าย2คันปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ทำถนนวัดภูกิ่งฟ้าตัดลงบ้านหินลาง ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ :คุณทนงศักดิ์