พัฒนาทักษะประชาชน ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอจักราช #นางยลดา ศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน เพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้ทักษะการแพทย์แผนไทย ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรค NCDs ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ และการปลูกพืชสมุนไพร กัญชาพืชสมุนไพรใช้ในชีวิตประจำวัน ไปพัฒนาในการทำงานด้านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปได้ โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อำเภอจักราช พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต. และพี่น้อง อสม. เข้าร่วมงาน