“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธี