“วันยุทธหัตถี”
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่ หอเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธี