18 มกราคม วันยุทธหัตถีของพระนเรศวร
และวันกองทัพไทย
วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 เนื่องในวันยุทธหัตถีของพระนเรศวรและวันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี
โดยมีพลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสยาม สิริมงคล ผวจ.นม., ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธี