ประเดิมปี 66 ส่งมอบถนนมาตรฐาน อบจ. ระยะทางกว่า 2 กม. สายบ้านตำแย – บ้านวัด
วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานพิธี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 2, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง ร่วมส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบจ.นม. 15310 บ้านตำแย – บ้านวัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 2,080 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,640 ตร.ม. ใช้งบประมาณก่อสร้าง 9,995,000 บาท พร้อมตีเส้นจราจร ติดไฟฟ้าส่องสว่างและปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ในการสัญจรที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับและรับมอบถนนสายนี้อย่างเป็นทางการ