20มกราคม2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดลาดยางชุดที่2ออกปฏิบัติงานทำยางบ้านศูนย์ บ้านโนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง
ขอบคุณรูปภาพ : อุเทน