23 ม.ค. 2566
สำนักช่างได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรชุดซ่อมบำรุงทางชุด3ออกปฏิบัติงานทำยาง อ.ขามสะแกแสง
ขอบคุณรูปภาพ : ประสงค์