ทำงานราชการ..เก่งงานสารบรรณ
วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่โรงแรมแคนทารี โคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติ และการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
🙏ขอบคุณวิทยากรนางบุญช่วย แสงตะวัน นักวิชาการอิสระ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านงานสารบรรณแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้