“เล่าเรื่อง คุยงาน ยามเช้า”
อบจ.โคราช ครั้งที่ 1
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. ที่ โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฝ่ายสภานำโดย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. ร่วมเสวนาสภากาแฟ อบจ.นครราชสีมา “เล่าเรื่อง คุยงาน ยามเช้า” ซึ่งครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายนิติบัญญัติ (ฝ่ายสภาฯ) ได้หารือข้อราชการแบบไม่เป็นทางการ บูรณาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเสนอแผน แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาว จ.นครราชสีมา โดยมีสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการสังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมพูดคุย ดื่มกาแฟ และรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น